Solen ved Midnat

en rejse ind i Grundtvigs verdensbillede

 

Vibedehusfondens Legat

til anerkendelse af eneren inden for videnskab og kunst

 

Grundtvigs forfatterskab bliver nylæst i et visdomperspektiv. Bogen fremlægger hans syn på kosmos som en levende og skabende organisme, og hans poetiske tænkemåde bliver sat ind i et bredt historisk og internationalt perspektiv. Vi møder ham som skabelsesmystiker og kristen naturfilosof, som videnskabshistoriker og videnskabskritiker. Og der fremdrages en lang række slående lighedspunkter imellem hans førmoderne sfæriske tænkemåde og den nye naturvidenskabelige kosmologi, som er brudt frem i tiden efter Bohr og Einstein.

Grundtvigs tænkning er forankret i en historisk traditionsbevidsthed, der rækker helt ud i de dybeste afkroge af den europæiske dannelseskultur. Han er en visionær digterfilosof på højde med de allerstørste. Men samtidig er han fremsynet på en måde, der ofte gør ham mere radikal og moderne end de moderne. Bogen forklarer den særlige musiske filosofi, som ligger bag hans fantastiske sangunivers, hvor himmel og jord spiller sammen til livets ophøjelse, og hvor engle og andre bevingede væsener lever og har det godt i deres egne højere virkelighedsdimensioner.

 

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

"Kan man stadig tilvejebringe ny viden om vor landsfader og salmedigter nummer et? I den grad! Uffe Jonas' mastodontiske livsværk minder ikke om noget andet. Man bliver svimmel af dens dybt originale civilisationskritik. Dette er ikke en bog. Det er et værk. Et livsværk."
               (Johs. H. Christensen, Jyllands-Posten) 

”Et mesterværk” 
               (Lars Muhl, forfatter)

"Et mesterværk"
               (Bogvaegten.dk)

"Grundtvig på syre. .. Lyder det vildt?. Det er vildt. Bogen er en kæmpe tour de force på over 700 sider gennem meget forskelligartede videnskaber og filosofier. Jonas fremlægger en samlet vision for universet og mennesket, med inddragelse af især religion, mytologi, fysik, visdomslitteratur, matematik og musik."    
               (Nicolai Halvorsen, Dansk Kirketidende)


"Der er langt mere kød på Jonas' udlægning af Grundtvigs kristendom end andre af nutidens blodfattige teologier "efter Nietzsche". Nej, så lad os hellere få en musikalsk teologi efter Einstein."
               (Andreas Pilekjær, Højskolebladet)


"Uffe Jonas' bog rammer lige ned i det moderne menneskes søgen efter et åndeligt ståsted og mening med tilværelsen. Den er fuld af poetisk visdom og bærer i høj grad præg af grundig research og facts, indlevelse i, og mangeårig fascination af Grundtvigs filosofi. Den vil blive stående som et hovedværk."
               (Lektørudtalelsen, Danmarks Bibliotekscentral)


”Et værk, der sikkert vil komme til at præge Grundtvig-forskningen på samme epokegørende måde som Kaj Thanings Menneske Først - Grundtvigs opgør med sig selv gjorde det efter udgivelsen i 1963.
                (Ove Korsgaard, professor, dr.phil.)


”Uffe Jonas er en meget selvstændig, udholdende - og man kunne godt tilføje: provokerende forsker. Disse studier må nødvendigvis medføre en udvidelse og en omfortolkning af Grundtvigs store og skelsættende værk.”                       
               (Erik A. Nielsen, professor, dr.phil. & dr.theol.)

"Det er et værk, som har været årevis undervejs. Sprænglærd, men også egenartet og overraskende i sine nylæsninger af Grundtvig. Det vil uden tvivl vække både debat, interesse og kritik, fordi det - som allerede titlen antyder - sætter Grundtvig ind i sammenhænge, hvori han ikke tidligere været beskrevet. Uffe Jonas skriver godt, meget godt indimellem, og ganske originalt. Han er ikke først og fremmest en forsker, men snarere en "vismand", som sætter visdom højere end karriere."
               (Vibedehusfondens legatmotivation)

  

 

 

Tlf. 56 50 25 55     Mail: grundtvignu@mail.dk